Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2014

believee
21:15

potem jak wracałem, myślałem o tym ostatnim pocałunku, że zawsze bym Cię chciał tak żegnać

— Ł.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viadobby dobby
believee
21:14
9885 e2db
Reposted fromstrefamarzen strefamarzen viapanasiowa panasiowa
believee
21:14
0651 45e9
Suit
Reposted fromzajebela zajebela viaDominique7 Dominique7
believee
21:12
4634 83a6
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny
believee
21:11
4856 1003
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu
believee
20:57
było miło. było..

January 13 2014

22:42
5470 42a2 500

Reposted fromcensoredanon censoredanon viasouporn souporn
22:42
3183 6f42

shessofuckedinthehead:

best tease method ever

Reposted frompussyporn pussyporn viasouporn souporn
22:41
6731 3f89
Reposted frompussyporn pussyporn viasouporn souporn
22:41
4057 b8c8
Reposted fromamatore amatore viasouporn souporn
believee
22:41
7919 4146
Reposted fromuniesienia uniesienia viasouporn souporn

December 15 2013

believee
20:41
Reposted fromcouples couples viasouporn souporn
20:39
0534 e8a1 500
Reposted fromsweetrevengefl sweetrevengefl viasouporn souporn
believee
20:33
Jak jesteś sama, to jesteś sama, a jak tylko zjawi się w twoim życiu jeden facet, to natychmiast pojawia się następny. A wszystko dlatego, że oczy ci się błyszczą bardziej niż wtedy kiedy byłaś sama.
Reposted bylivefreenotthesamenikellinesleepandlovefollow-meflexibilisrimanuttnikelline

December 08 2013

20:12
8194 715e

erotic-co:

Like Erotic-co on facebook: www.facebook.com/EroticCo

Reposted fromamatore amatore
20:12
9127 51e2
Reposted fromamatore amatore
20:07
9177 bb59
Reposted fromserda serda viadobby dobby
20:07
3742 f4a8
Reposted fromamatore amatore

November 11 2013

believee
17:24
8154 c6b5
Reposted fromtheylikeitslow theylikeitslow
believee
17:24
8352 7be7
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl